Galia Meneses Riquelme

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

Educadora de Pàrvuls, va estudiar a la Universidad de Tarapacá (1981-1985) i ha treballat 20 anys com a docent a l’escola municipal Nonato Coo; 8 anys a l’escola particular subvencionada Antillanca a Santiago de Xile; i al Ministeri d’Educació com a supervisora (2002). Llicenciada en Educació amb el treball "Els processos d’Autoavaluació al Col·legi Santa Cruz (Universidad Católica Blas Cañas, 1997), va obtenir la Pasantía a l’estranger pel Ministeri d’Educació a realitzar a Israel (1998). Postgrau de Magíster en Ciències de l’Educació amb menció en currículum i avaluació amb el treball "Les característiques de la jornada escolar completa i els resultats del sistema de medició de la qualitat de l’ensenyament al Liceu Nonato Coo de la comuna de Puente Alto (2007-2009).
Actualment, treballa com a assessora curricular al Centre d’Innovació i Desenvolupament de la Docència a la Universitat de Tarapacá. La seva tasca es la d’acompanyar als acadèmics en el procés d’adequació i actualització de plans i programes d’estudi. A més, dóna classes al departament d’educació en assignatures d’Estratègia d’aprenentatge profund i Avaluació dels aprenentatges.

Directora de Tesi: Dra. Marina Tomàs i Folch

Campus d'excel·lència internacional U A B