Francisco Alaminos Fernández

contacte

Departament de Pedagogia i Psicologia
Facultat de Ciències de l'Educació
Universitat de Lleida
Av. de l'Estudi General, 4
Segon Pis, despatx 2.14
25001 Lleida

Professor Associat
Nota biogràfica: 

Diplomat en Magisteri Ed. Musical i Llicenciat en Psicopedagogia. Actualment realitzant la tesi doctoral al Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida. Tasques laborals actuals: mestre especialista educació musical a primària, Formador de Formadors dependent del Institut de Ciències de l’Educació – Centre de Formació Contínua de la UdL, Professor associat a temps parcial a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL. Les principals línies de treball i recerca son el desenvolupament de les Competències Bàsiques a l’Educació Obligatòria, l’abandonament dels estudis universitaris (deserció universitària), formació contínua del professorat, didàctica i organització escolar.

Campus d'excel·lència internacional U A B