EU Xarxa Clau - FamilyEduNet (2014-1-ES01-KA201-004737)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
setembre 2014 a agost 2016
Resum: 

Els objectius d'aquest projecte són:
1. Crear una xarxa d'organitzacions per acompanyar, seguir i formar les famílies en les Accions d'Èxit Educatiu.
2. Difondre a les famílies dels estudiants europeus i a les associacions de pares i mares les evidències científiques que apunten a l'èxit educatiu amb el suport de la Comissió Europea.
3. Capacitar les famílies en les Accions d'Èxit Educatiu.
4. Proporcionar eines de participació en l'àmbit educatiu per les famílies i la comunitat educativa per a què creïn una xarxa per l'èxit educatiu.

Es prestarà especial atenció a tres col·lectius: famílies d'ètnia gitana, famílies amb fills/es a hospitals i famílies d'entorns rurals.

Els productes d'aquest projecte són:
- Un curs online per la formació de famílies en relació a la seva participació en l'àmbit educatiu.
- Una guia per les associacions de pares i mares que vulguin realitzar accions formatives semblants als seus centres educatius.
- Un curs presencial per famílies que han participat en el curs online i que puguin liderar processos similars en els seus països d'origen.

Dotació global: 208.846,00€
Dotació UAB: 17.517,50€

Membres associats al projecte: 

Miquel Àngel Essomba Gelabert (Coordinador local-UAB), Berta Espona Barcons (UAB), Josep Guardiola Salinas (UAB), Anna Tarrés Vallespí (UAB), Fapac (coordinador), Universidad de Oviedo, EPA - European Parent’s Association (Bèlgica), CIEDT Amalipe (Bulgària), CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais (Portugal), STOWARZYSZENIE "RODZICE W EDUKACJI" (Polònia). 

Campus d'excel·lència internacional U A B