El grup EDO presenta l’informe final del projecte XAFIR

10.1.2018
Projectes

Representants de l’EDO avaluen la Xarxa d’Atenció a Famílies i Nens del Raval en qualitat d’experts externs.

Membres de l’Equip Desenvolupament Organitzacional (EDO) han presentat l’informe final de l’avaluació del Projecte XAFIR (Xarxa d’Atenció a Famílies i Nens del Raval). En aquest sentit, el grup ha respòs a l’encàrrec de l’equip tècnic del projecte, els quals van demanar l’execució d’una avaluació externa enfocada a conèixer els efectes i l’impacte del XAFIR.

Així mateix, Joaquín Gairín, Edgar Iglesias, Anna Díaz i Saida López han supervisat tant els professionals que treballen per al projecte com també els infants i les famílies del Raval, destinataris finals de la intervenció dels professionals.

D’aquesta manera, l’avaluació del projecte XAFIR evidencia quines són les condicions clau que permeten que xarxes de professionals de l’àmbit de la intervenció social siguin sostenibles en el temps i donin respostes concretes en el territori.

L’objectiu de la XAFIR és millorar la qualitat de vida dels infants i les famílies del territori objecte en els diferents àmbits (social, educatiu, sanitari i d’oci) tot millorant la coordinació dels grups de treball que intervenen en diferents programes sobre el Raval, un projecte que ja compta amb 11 anys de vida.

Campus d'excel·lència internacional U A B