Carme Armengol Asparó - Professora Titular - Coordinadora DEMOS
Aleix Barrera Corominas - Gestor de Projectes / Professor Associat
Jaume Barrera Fusté - Professor Agregat
Diego Castro Ceacero - Professor Agregat
Anna Díaz Vicario - Investigadora Postdoctoral
Maria del Mar Duran Bellonch - Professora Agregada
Miquel Àngel Essomba Gelabert - Professor Agregat - Coordinador ERDISC
Mònica Feixas Condom - Professora Titular - Coordinadora Grup Tutories
Joaquín Gairín Sallán - Professor Catedràtic - Director del Grup EDO
Xavier Gimeno Soria - Professor Titular
Edgar Iglesias Vidal - Professor Associat
Georgeta Ion - Professora Agregada Interina
Saida López Crespo - Personal Investigador en Formació - Becària FPI
Cristina Mercader Juan - Personal Investigador en Formació - Becària FPU
José Luís Muñoz Moreno - Professor Agregat Interí
Marita Navarro Casanoves - Doctora en Educació
Cristina Pérez Maldonado - Personal Investigador en Formació - PIF
David Rodríguez Gómez - Professor Agregat Interí
Cecilia Inés Suárez - Tècnic de Recerca / Professora Associada
Carme Tolosana Cidón - Professora Emèrita
Marina Tomás i Folch - Catedràtica d'Universitat- Coordinadora CUCC