Defensa de Treballs Finals de Màster

18.12.2017
Formació

Hi haurà una nova defensa de tesis de final de màster el dilluns 18 de desembre, amb sis exposicions sobre el Màster TAC.

Després de la Defensa de Treballs Finals de Màster del Programa de Direcció per a la Innovació Educativa, el dilluns 18 de desembre arriba una nova defensa de tesis finals de màster, en aquest cas seran sis tesis del programa de Máster en Formación con TAC: Gestión del talento, aprendizaje e innovación en las organizaciones.

Els títols dels treballs que els alumnes hauran de defensar són:

  • Entorno personal i autogestió de l’aprenentatge a l’empresa
  • La formació per als directius del segle XXI
  • Creació i validació d'una plataforma JAM
  • PROJECTE YUMA: ‘La gestió del coneixement per a la implementació d'un model escalable en una empresa de serveis logístics a Perú’
  • Implantació d'un sistema de Gestió del Coneixement en una Organització.
  • Employer Branding. La utilització de la marca en la gestió del talent

Formaran part del Tribunal avaluador els professor Joaquín Gairín, David Rodríguez i Josep Maria Silva.

Campus d'excel·lència internacional U A B