Defensa de TFM del Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius

11.7.2017
Formació -

Defensa dels Treballs Finals del Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius de la UAB juntament amb la Universitat de Deusto de Bilbao.

Avui es realitza la defensa dels Treballs Finals del Màster en direcció de centres de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la Universitat de Deusto situada a Bilbao. El grup EDO actua com a coordinador del programa des de la UAB.

El màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius proporciona als participants la formació necessària per a la tasca directiva. Es forma a professionals partint de la complexitat de gestió pedagògica i organitzada dels centres educatius actuals que cada cop exigeix als directius l’exercici de funcions no només administratives i de gestió de recursos, sinó cada vegada funcions més àmplies de representació, planificació, coordinació, control-avaluació, de relacions humanes, d'integració de la comunitat, pedagògiques i de promoció de la innovació.

Els Treballs de Fi de Màster han estat vehiculats amb totes les competències del Màster. Més concretament aquest està vinculat a les següents competències específiques:

1.- Organitzar els elements que formen part de l'estructura del centre.
2.- Planificar l'elaboració, desenvolupament i avaluació dels projectes del centre impulsant la participació i la implicació dels membres de la comunitat educativa, per respondre a les necessitats reals del centre.
3.- Dirigir a les persones que treballen al centre educatiu per aconseguir el màxim rendiment i la seva contribució a la implementació i desenvolupament del projecte.
4.- Realitzar una avaluació institucional, que integri l’avaluació dels projectes i processos del centre educatiu per millorar i promoure els processos de canvi necessaris.
5.- Promoure processos de reflexió crítica sobre els projectes, mitjans i recursos dels que disposa el centre.
6.- Analitzar les necessitats de millora, tant en les accions educatives derivades dels projectes de centre.
7.- Elaborar, desenvolupar i avaluar un projecte de direcció operativa i eficaç que permeti liderar i coordinar els projectes del centre.

Aquest màster ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a vàlid per a la direcció i gestió de centres educatius públics d'acord als principis i prioritats del sistema educatiu.

  • Enviar a un amic