Convocatòria Tècnic Suport a la Recerca

07.3.2017
Convocatòries i concursos -

Convocada una plaça de Tècnic Auxiliar de Suport a la Recerca vinculada al projecte “ORACLE – Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación Superior en Latinoamérica”.

Entre els dies 6 i 15 de març estarà obert el període per a la presentació de candidatures a la plaça vinculada al projecte 90/2017 “ORACLE – Observatorio Regional de Calidad y Equidad de la Educación Superior en Latinoamérica” que coordina el professor Joaquín Gairín.

Les principals funcions de la plaça seran les següents:
- Donar suport a la documentació de temàtiques i processos vinculats a la posada en marxa d’Unitats de Qualitat i Equitat.
- Donar suport al seguiment del treball de camp de les diferents entitats associades al projecte.
- Donar suport a la gestió de processos de suport als investigadors.
- Donar suport a l’elaboració de documents de treball sobre la investigació.
- Donar suport a l’organització d’activitats i trobades vinculades a la difusió de la recerca.

Les persones interessades en la oferta de treball cal que facin arribar a la Secretaria del Departament de Pedagogia Aplicada una instància en la que s’especifiqui l’interès per la plaça, fotocòpia d’un document d’identitat, un currículum, fotocòpia del títol que es posseeixi, una fotografia de carnet i documentació que acrediti els mèrits al·legats al currículum.

Per a més informació, consulteu al taulell d’anuncis del Departament de Pedagogia Aplicada.

  • Enviar a un amic