Concessió del projecte Retos

14.6.2018
Projectes -

Obtenció de finançament per al desenvolupament del projecte “Pràctiques educatives basades en les evidències científiques”. 

El Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat ha resolt favorablement el finançament per al desenvolupament del projecte Retos EDU2017-88711-R “Pràctiques educatives basades en les evidències científiques: disseny i validació d’estratègies per a la millora dels centres educatius”, en el marc del programa Excel·lència 2017. El projecte, amb un finançament global de 48.400€ i una durada de 3 anys (2018-2020), el coordinen conjuntament els professors Joaquín Gairín i Georgeta Ion.

El projecte té un doble objectiu: a) dissenyar i validar estratègies que permetin l’adopció de pràctiques basades en evidències científiques des d’un plantejament col·laboratiu i de comunitats de recerca; i b) instal·lar en els centres educatius unes dinàmiques de funcionament que permetin transferir la innovació basada en evidències científiques a altres innovacions curriculars, generant i desenvolupant un aprenentatge organitzacional sostingut.

Les diferents activitats del projecte comporten la creació d’una sèrie de productes: un mapa de les pràctiques actuals en els centres educatius espanyols, un mapa referencial de tòpics de millora por eixos temàtics d’intervenció, el desenvolupament d’un 'toolkit' amb estratègies que facilitin la implementació de PBE, la creació d’un model de processos i una guia per al professorat i els equips directius per a la implementació de la PBE.

Per a més informació de la resolució de la convocatòria RETOS: https://goo.gl/EgTfc9

  • Enviar a un amic