Competències de l'orientador de centres subvencionats vulnerables per a la millora de la convivència escolar

13.2.2018
Recerca -

Estudi realitzat per Daniel Villaroel, Joaquín Gairín i José Garcés.

Aquest estudi aixeca un perfil de competències de l'orientador escolar en centres educatius subvencionats en contextos vulnerables, en base a les interrogants: Hi ha un perfil de competències per l'orientador del subsistema particular subvencionat xilè vulnerable? Quan un representant legal contracta aquest professional, ¿amb quin tipus de perfil es guia?

L'escenari social del segle XXI es caracteritza pels seus canvis tecnològics, la modificació del mercat laboral i els seus valors, sorgint l'orientador com un "agent que facilita el canvi i la millora institucional" gràcies a la influència positiva del seu lideratge en l'èxit del alumnat, un plantejament reforçat per diversos estudis internacionals.

D'aquesta manera, l'estudi té com a objectiu elaborar un perfil de competències de l'orientador escolar propi de centres educatius subvencionats en contextos vulnerables.

La investigació desenvolupada identifica l'orientador com un professional que reflexiona en diverses situacions i sobre diferents subjectes (pares, alumnes, equip directiu i professors), sobre temes i problemes variats, implicant definir-los, així com elaborar una proposta d'intervenció, monitoritzar i avaluar la seva impacte.

Pel que fa a la proposta del perfil de l'orientador escolar, es conclou que és un camp d'acció per respondre eficaçment als reptes educatius d'un col·legi particular subvencionat i un pas per liderar processos educatius en el sector, considerant les competències professionals necessàries per al sector particular subvencionat situats en contextos vulnerables.

Per llegir l'estudi completa de Villaroel, Gairín i Garcés, fes clic aquí.

  • Enviar a un amic