Com utilitza el professorat universitari les tecnologies digitals a les seves aules?

18.1.2018
Publicacions -

Cristina Mercader i Joaquín Gairín, membres de l’EDO, investiguen quines eines s’utilitzen en la pràctica docent universitària.

La Revista de Docència Universitària (REDU) ha publicat un article elaborat pels membres de l’EDO Cristina Mercader i Joaquín Gairín que porta el títol de ‘Com utilitza el professorat universitari les tecnologies digitals a les seves aules’, tenint en compte la integració en els últims anys de tecnologies digitals en l’educació universitària.

Per fer-ho, han recollit més de 500 qüestionaris, realitzat 29 entrevistes amb diferents professors universitaris i han analitzat 120 guies docents de quatre universitats catalanes diferents.

L’objectiu de la investigació ha estat esbrinar com el professorat utilitza les tecnologies digitals, identificant-ne les eines que normalment integren, la freqüència d’ús que en facin així com els factors que afecten a aquesta integració.

Els resultats mostren que el professorat integra elements com presentacions visuals o plataformes de vídeo. Tanmateix, l’ús de les xarxes socials, la presència de blogs o software interactiu són eines utilitzades per menys d’un terç del professorat.

En consonància, la freqüència de l’ús de les TIC és baixa i rarament es mencionen a les guies, un fet que es vincula amb la tendència a factors interns com la falta de competència tecnològica, l’edat i l’experiència. Per aquest motiu, l’estudi conclou amb una necessitat de canvi en la formació universitària en quant a metodologies docents, amb pràctiques que ajudin els professors a integrar les tecnologies digitals amb èxit.

  • Enviar a un amic