Avaluació d’impacte del Projecte Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval

25.10.2017
Projectes

Membres del grup EDO, en qualitat d’experts externs, han participat en l’avaluació de l’impacte del Projecte XAFIR.

L’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona va respondre a l’encàrrec de l’Equip Tècnic del Projecte XAFIR per dur a terme una avaluació externa enfocada a conèixer els efectes i impacte del  projecte, tant entre els professionals que treballen en els diversos serveis que aglutina la XAFIR, com entre els infants i famílies del Raval, destinataris últims de la intervenció dels professionals. 

Joaquín Gairín, Edgar Iglesias, Anna Díaz i Saida López, membres de l’EDO i en qualitat d’experts externs, han dissenyat i dut a terme el procés d’avaluació del Projecte. Més enllà de valorar l’impacte del Projecte i fer aportacions concretes que permetin prendre decisions als seus impulsors, l’avaluació evidencia quines són les condicions claus que permeten que xarxes de professionals de l’àmbit de la intervenció social siguin sostenibles en el temps i donin resposta a les necessitats del territori.

La Xarxa d’Atenció a Famílies i Infants del Raval (XAFIR), des de la seva creació ara fa 11 anys, pretén millorar la qualitat de vida dels infants i famílies del Raval en els diferents àmbits (social, educatiu, sanitari i de lleure), millorant també la coordinació, cooperació i comunicació entre els professionals del territori que intervenen en diferents programes. Els seus objectius són: 

  ·  Donar resposta transversal a les necessitats de les famílies del territori.

  ·  Augmentar el coneixement de la realitat de la infància i família.

  ·  Facilitar la cooperació entre serveis i entitats. 

Campus d'excel·lència internacional U A B