Aprovació del Pla d’Acció Tutorial de la UAB

26.7.2017
Projectes -

S’aprova el Pla d’Acció Tutorial de la Universitat Autònoma de Barcelona per donar suport a l’alumnat durant la seva estada a la Universitat. 

Ha estat aprovat un Pla d’Acció Tutorial de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Universitat defineix el PAT com el conjunt d’accions dirigides a l’alumnat amb la finalitat de proporcionar-li un acompanyament integral de qualitat abans d’entrar a la universitat, mentre cursa els seus estudis i al finalitzar la seva estada a la universitat. Per tant, parteix de l’objectiu principal d’orientar i donar suporta a l’alumnat de la UAB en els diferents aspectes del seu aprenentatge i desenvolupament professional inicial, amb l’acció tutorial com a principal eina de seguiment. 

El Pla d’Acció Tutorial de la Universitat Autònoma de Barcelona (PAT-UAB) representa un document marc elaborat a partir dels Plans d’Acció Tutorial específics de tots els seus centres docents. Actualment el context educatiu situa l’Acció Tutorial com un element central per a millorar la formació integral de l’alumnat al llarg de la seva trajectòria acadèmica, la pràctica docent i la gestió de la pròpia institució universitària.

En aquesta línia, cal destacar que el grup de recerca EDO ha participat en diversos projectes de tutoria a la universitat com el Pla d’Acció Tutorial per a estudiants universitaris amb discapacitat i titulat “Orientació i tutoria a les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat. Els membres del grup també han realitzat formació docent en el marc del programa de formació docent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

  • Enviar a un amic