Ana Milena Barquero D’Avanzo

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

Màster en Ciències de l'Educació especialitat en Administració Educativa, Universidad Latina de Costa Rica i Màster en Educació Rural Centre-americana, Universidad Nacional, Costa Rica. Professora Catedràtica de la Universidad de Costa Rica. Acadèmica de la Seu de l'Atlàntic de la Universidad de Costa Rica.

Directora de tesi: Dra. Maria del Mar Duran Bellonch

Campus d'excel·lència internacional U A B