ALFIRK – Xarxes Col·laboratives per l'Apoderament de Pares i Mares Migrants (VG-SPS-BY-15-36-013882)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
setembre 2015 a setembre 2018
Resum: 

ALFIRK té com objectiu abordar l’abandonament escolar especialment entre els joves d’origen immigrant a través d’un treball d’apoderament amb les famílies integrants fomentant l’intercanvi de bones pràctiques i transferència de coneixement entre elles. La creació de xarxes de recolzament entre les famílies servirà per a reduir les barreres que impedeixen l’apoderament de les famílies, com per exemple la falta de coneixement en com interactuar amb les escoles, la falta de recolzament informal, el desequilibri en les relacions de poder amb les escoles, les diferències culturals, i les dificultats que impedeixen la participació familiar en la presa de decisions i les activitats escolars.
Els objectius principals a curt termini són:
- Crear xarxes transversals d’apoderament de les famílies immigrants en els països participants.  
- Preparar el terreny per a la creació de xarxes d’apoderament en altres països no-participants.

Els objectius a llarg termini són:
- Facilitar l’expansió i existència continuada de les xarxes establertes.
- El desenvolupament de xarxes en els països no-participants.

Dotació Global: 135.939,00€
Dotació UAB: 17.931,00€

Membres associats al projecte: 

Luis Quintana Trias (UAB), Miquel Essomba i Gelabert (UAB), Friedrich Heckmann (EFMS, Alemanya), Claudia Koehler (EFMS, Alemanya), Bistra Ivanova (Multi Kulti Collective, Bulgària), Gerard Baars (Risbo, Holanda), Tomislav Tudjman (Risbo, Holanda), Andrew Slade (Leeds Beckett University, Regne Unit), Michalis Kakos (Leeds Beckett University, Regne Unit), Isabelle Chopin (Migration Policy Group), Helena Van Aelst (Migration Policy Group), Charles O'Regan (Economic and Social Research Institute, Irlanda).

Campus d'excel·lència internacional U A B