Alba Cabiscol Majós

Doctoranda en Educació
Títol de la tesi: 

L’avaluació com autoregulació. Desenvolupament d’un model avaluatiu en la formació inicial del mestre en el grau d’educació primària amb modalitat d’alternança.

Nota biogràfica: 

Mestra d’Educació Especial i d’Educació Primària, i Màster en Psicopedagogia a la Universitat de Lleida; i realitzant el doctorat al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualment és mestra d’educació primària en el Departament d’Ensenyament i professora substituta en el Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida.

Directors de Tesi: Dr. Joaquín Gairín Sallán i Dra. Isabel del Arco Bravo

Campus d'excel·lència internacional U A B