“Vision Human Rights Culture - Human Rights into Technical Curricula of Vocational Schools and Further Teacher Training of ''Human Rights Ambassadors” (94364-CP-1-2001-1-DE-COMENIUS-C21)

Entitat finançadora: 
European Comission (Socrates-Commenius Programme)
Duració: 
gener 2001 a gener 2004
Resum: 

Cinquanta anys després de la proclamació de la Declaració Universal dels Drets Humans, el 10 de desembre de 1948 per les Nacions Unides, la idea i la significació del catàleg dels drets humans encara no s’ha sedimentat a les ments de la humanitat sota la idea de promoure una "Cultura dels Drets Humans" sostenible i preventiva.

Les violacions dels drets humans segueixen essent una trista realitat a la majoria dels països del món. L’informe anual 2003 d’un dels socis del projecte, la organització de defensa dels Drets Humans, Amnistia Internacional, deplora violacions dels drets humans a 151 països del món. A 106 estats, la tortura i el maltractament de dissidents és una pràctica diària; a 31 països, la pena de mort encara s’imposa i s’executa. Els últims esdeveniments a l’Orient Pròxim i la suposada "Guerra contra el Terrorisme", com a conseqüència del 11 de setembre de 2001, també contribueix a una indiferència creixent vers els drets humans. Els drets humans són, doncs, més rellevants i més importants que mai i han de ésser desenvolupats en tots els possibles formats escolares. El projecte SOCRATES-COMENIUS 2.1 “Vision Human Rights Culture”: Els Drets Humans en el currículum de Formació Professional i la formació de “Ambaixadors en Drets Humans”, té com objectiu abordar una àrea fins ara absolutament descuidada al currículum tècnic de la Formació Professional.

El “Projecte de Drets Humans” finançat per la Comissió Europea i amb recursos propis de les organitzacions que participen - té dos objectius principals:

1. Els Drets Humans han de convertir-se en una "nova rutina" que abraci totes les activitats formatives de caràcter educatiu. No han de ser confinats a temes com la història, les ciències socials o la religió sinó que han de ser una qüestió omnipresent a llarg de tota la instrucció tècnica.

2. Un curs de formació destinat a preparar professors de branques tècniques per a ser "Ambaixadors en Drets Humans", que ha d’ajudar-los a fer front a aquesta nova i important tasca i permetre’ls actuar com multiplicadors entre els professionals de la branca i com promotors dels drets humans a les seves escoles.

Els diferents membres de l’equip del “Projecte Drets Humans” s’identifiquen com beneficiaris del projecte, responsables de la direcció científica i de la coordinació dels quatre equips nacionals. Cada equip nacional comprèn:
• Una institució de formació de professors d’una universitat
• El govern local / regional
• Escoles de Formació Professional i el seus professors
• Organitzacions no governamentals que treballin els Drets Humans

Dotació: 449.950 €

Membres associats al projecte: 

Regina Spöttl (EUF), Georg Spöttl (EUF), Miquel-Àngel Essomba Gelabert (UAB), Joaquín Gairín (UAB), Roger Salamó (UAB), Barbara Giardiello (CISS), Chiara Ajovalasit (SINTESI), Gemma La Sita (SINTESI), Antonio Moscato (IPSIA), Michele Aiello (IPSIA), Pia Blandano (Associazione Libera), Stephen John (Coleg Morgannwg), Mel Jones (Coleg Morgannwg), Mark Gorman (Coleg Morgannwg),Cath Roberts (Coleg Morgannwg), Brenig Davies (Coleg Morgannwg), David Isaacs (Coleg Morgannwg), Matthias Herwartz (HHBK), Anja Mihr (Amnesty international), Hartmut Müller (Regional Government), Marc Timm (EUF), Sandra Herranz (Escola Tècnica Professional del Clot), Eduard Pujol-Xicoy (Escola Tècnica Professional del Clot) i Anna Sebastián (SOS Racisme)

Campus d'excel·lència internacional U A B