Publicacions

S'han trobat 9 resultats
Filtres: Autor is Carme Armengol-Asparó  [Treu tots els filtres]
2008
C. Armengol-Asparó, Ed., L’organització i gestió de centres educatius. Material didàctic per a la docència universitària., 1a ed., vol. 1, 1 vol. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2008, p. 143.
2006
J. Gairín-Sallán, Armengol-Asparó, C., Lorenzo-Delgado, M., i Martín-Bris, M., Ed., Procesos de cambio en los centros educativos a partir de evaluaciones externas., 1a ed., vol. 1, 1 vol. Madrid: Centro de Investigación y Documentación Educativa, 2006, p. 190.
2003
M. Martín-Bris, González-Galan, A., Torrego-Seijo, J. - C., i Armengol-Asparó, C., Clima de trabajo y eficacia de centros docentes: Percepciones y resultados, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Salamanca: Universidad de Alcalá, 2003, p. 210.
C. Armengol-Asparó i Gairín-Sallán, J., Estrategias de Formación para el cambio Organizacional, 2a ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: Wolters Kluwer - Educación, 2003, p. 526.
2002
C. Armengol-Asparó, Ed., El trabajo en equipo en los centros educativos, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: CISSPRAXIS, 2002, p. 252.
2000
C. Armengol-Asparó, Feixas-Condom, M., i Pallarés-Mercader, R. - M., Ed., Seguint el Fil de l’organització, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2000, p. 167.
1996
J. Gairín-Sallán i Armengol-Asparó, C., Ed., La Jefatura de Estudios. Estrategias de actuación., 1a ed., vol. 1, 1 vol. Madrid: Ministerio de Educación, 1996, p. 145.
Campus d'excel·lència internacional U A B