Publicacions

S'han trobat 406 resultats
2019
D. Castro i Ion, G., «Canvis en l'enfocament de recerca universitària: desafiaments per a la productivitat científica acadèmica», Higher Education Policy, núm. 32, p. 681–699, 2019.
A. Dolores Va Sanchez, «Educació per la convivència i la cultura de pau a través de les TAC: un estudi multicasos en el context bogotà», 2019.
J. Gairín, Díaz, A., del Arco, I., i Flores, Ó., «Efecte i Impacte de les Pràctiques Curriculars dels Graus d'Educació Infantil i Primària: la Perspectiva d'Estudiants, Tutors i coordinadors», Educación XXI, vol. 22, p. 17-43, 2019.
Q. Patricio, «El Nou Disseny Institucional sobre Educació Superior i els Canvis en la Producció Científica del Professorat a la Pontifícia Universitat Catòlica de l'Equador», 2019.
A. Díaz-Vicario, Asparó, C. Armengol, i Ceacero, D. C., «Factors que dificulten l'accés i la persistència en l'educació postobligatòria: un desafiament per als grups vulnerables a Espanya», Research in Post-Compulsory Education, vol. 24, núm. nº4, p. 401-423, 2019.
L. Venegas-Ramos, «Gestión de la acción tutorial en la Universidad Chilena», 2019.
C. Araneda-Guirriman, «Implementación de los convenios de desempeño en las universidades chilenas y su impacto en los resultados académicos y en la gestión institucional», 2019.
L. Encinar i JoaquínGairín, «Informal Learning about Teaching among Novice University Professors», The Qualitative Report, vol. 24, núm. 12, p. 3102 - 3121, 2019.
P. Maldonado, «Interaccions en Pràctiques Pedagògiques Efectives a l'Aula.», 2019.
J. Pascual, «Relacions de poder i empoderament docnet per a la innovació educactiva», 2019.
K. Roberts, «Saber Pedagògic Avaluatiu del Professorat que s'Exerceix en Escoles Vulnerables de la Comuna d'Arica. Regió d'Arica i Parinacota, Xile», 2019.
A. Barrera, Castro, D., i Granada, G. Amparo, Universidad y colectivos vulnerables: hacia una cultura de la equidad. Bogotá: PENCLIPS, 2019, p. 408.
A. Díaz-Vicario, Mercader, C., i Gairín, J., «Uso problemático de las TIC en adolescentes», REDIE, vol. 21, núm. 7, p. 1-11, 2019.
D. Villarroel, Gairín, J., i Garcés, J., «Valoración del perfil competencial del jefe pedagógico de centros educativos chilenos en contextos vulnerables», Educação e Pesquisa, vol. 45, 2019.
2018
J. Pascual i Rodríguez-Gómez, D., «Accountability en Chile. Un Estudio Sociocrítico sobre Innovación Educativa y Control de la Docencia», Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, vol. 11, núm. 2, p. 133-150, 2018.
S. Alonso, Rodríguez, A. M., i Cáceres, M. P., «Análisis de la acción tutorial y su incidencia en el desarrollo integral del alumnado», Formación Universitaria, vol. 11, núm. 3, p. 63 – 72, 2018.
F. Kanhime, Trujillo, J. M., i Fuentes, A., «Análisis de los conflictos escolares en la perspectiva de la construcción de la paz en las escuelas secundarias del 1º ciclo de Nossa da Sabedoria e José Samuel do Lobito, Benguela», Eticanet, vol. 18, núm. 1, p. 19-48, 2018.
R. Martínez, Hinojo, F. J., i Aznar, I., «Aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de los Profesores de Química», Información Tecnológica, vol. 29, núm. 2, p. 41-52, 2018.
M. J. Marín i Muñoz, J. L., Aprender en las organizaciones de la era digital. Alternativas desde la formación y para la transformación, vol. 1. Barcelona: Editorial UOC, 2018, p. 224.
M. Gómez, Trujillo, J. M., Aznar, I., i Cáceres, M. P., «Augment reality and virtual reality for the improvement of spatial competences in physical education», Journal of Human Sport and Exercise, vol. 13, núm. 2, p. 189, 2018.
J. M. Romero Rodríguez, Torres, J. M. Trujillo, i García, A. M. Rodríguez, «Bring your own device to the classroom: uses of the mobile phone for the University training», TOJET, vol. 1, p. 254-260, 2018.
D. Castro i Ion, G., «Changes in the University Research Approach: Challenges for Academics’ Scientific Productivity», Higher Education Policy, p. 1-19, 2018.
M. Questa-Torterolo, «Colaboración docente y usos de las TIC en los centros educativos de Uruguay. Estudio de casos múltiples en el contexto del Plan Ceibal», 2018.
M. E. Questa-Torterolo, Rodríguez-Gómez, D., i Meneses, J., «Colaboración y uso de las TIC como factores del desarrollo profesional docente en el contexto educativo uruguayo», Cuadernos de Investigación Educativa, vol. 9, núm. 1, p. 13-34, 2018.
A. Barrera-Corominas, Comunidades de Práctica en la Administración Pública. Transferencia de aprendizajes informales, vol. 1. Madrid: McGraw Hill, 2018, p. 251.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B