Publicacions

S'han trobat 419 resultats
2019
E. Iglesias, López-Crespo, S., Muñoz-Moreno, José- Luís, i Tarrés, A., «Alianzas entre centros escolares y organizaciones de apoyo socioeducativo en torno al soporte escolar», Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, vol. 34, p. 163-177, 2019.
D. Castro i Ion, G., «Canvis en l'enfocament de recerca universitària: desafiaments per a la productivitat científica acadèmica», Higher Education Policy, núm. 32, p. 681–699, 2019.
P. Buil, Roger-Loppacher, O., i Tintoré, M., «Creating the habit of recycling in Early Childhood: A sustainable practice in Spain.», Sustainability, p. 1-19, 2019.
A. Bosco, Santiveri, N., i Tesconi, S., «Digital making in educational projects», Center for Educational Policy Studies Journal, p. 51-73, 2019.
A. Dolores Va Sanchez, «Educació per la convivència i la cultura de pau a través de les TAC: un estudi multicasos en el context bogotà», 2019.
J. Gairín, Díaz-Vicario, A., del Arco Bravo, I., i Flores Alarcia, Ó., «Efecte i Impacte de les Pràctiques Curriculars dels Graus d'Educació Infantil i Primària: la Perspectiva d'Estudiants, Tutors i coordinadors», Educación XXI, vol. 22, p. 17-43, 2019.
I. del Arco Bravo, Flores Alarcia, Ó., i Silva García, P., «El desarrollo del modelo flipped classroom en la universidad: impacto de su implementación desde la voz del estudiantado.», Revista de Investigación Educativa, vol. 37(2), p. 451-469, 2019.
Q. Patricio, «El Nou Disseny Institucional sobre Educació Superior i els Canvis en la Producció Científica del Professorat a la Pontifícia Universitat Catòlica de l'Equador», 2019.
A. Díaz-Vicario, Armengol, C., i Castro, D., «Factors que dificulten l'accés i la persistència en l'educació postobligatòria: un desafiament per als grups vulnerables a Espanya», Research in Post-Compulsory Education, vol. 24, núm. nº4, p. 401-423, 2019.
A. Bosco, C. Cano, A., i R. Puigcercòs, M., «Geografías e historias de aprendizaje de docentes de secundaria. Intersecciones, tránsitos y zonas de no saber», Educatio Siglo XXI, p. 67-92, 2019.
L. Venegas-Ramos, «Gestión de la acción tutorial en la Universidad Chilena», 2019.
C. Araneda-Guirriman, «Implementación de los convenios de desempeño en las universidades chilenas y su impacto en los resultados académicos y en la gestión institucional», 2019.
L. Encinar i Gairín, J., «Informal Learning about Teaching among Novice University Professors», The Qualitative Report, vol. 24, núm. 12, p. 3102 - 3121, 2019.
P. Maldonado, «Interaccions en Pràctiques Pedagògiques Efectives a l'Aula.», 2019.
A. Margarita, «La gestió i transferència de coneixement en la formació dual a Colòmbia: els planters d'investigació com a instrument de millora», 2019.
J. Gairín i López-Crespo, S., La gestión de la responsabilidad social en las universidades Iberoamericanas. Barcelona: EDO-SERVEIS, 2019.
M. Cuevas i del Arco Bravo, I., «Liderazgo digital en la educación del siglo XXI.», EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC, vol. 8 (2), 2019.
A. Idris, Ion, G., i Seery, A., «Peer learning in international higher education: the experience of international students in an Irish university», Irish Educational Studies, vol. 38 (1), p. 1-24, 2019.
C. Armengol, del Arco Bravo, I., Gairín, J., Muñoz-Moreno, José- Luís, i Rodríguez-Gómez, D., «Prácticas curriculares en la formación universitaria de los futuros profesionales: modelo para la actuación», Revista Prácticum, vol. 4, p. 19-36, 2019.
J. Pascual, «Relacions de poder i empoderament docnet per a la innovació educactiva», 2019.
I. Agud i Ion, G., «Research-Based Learning in Initial Teacher Education in Catalonia.», CEPS Journal, vol. 9, p. 99-118, 2019.
D. Castro i Mentado, T., «Retos en las funciones de la universidad en la sociedad del conocimiento.», El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la Educación, vol. 28, p. 19-30, 2019.
K. Roberts, «Saber Pedagògic Avaluatiu del Professorat que s'Exerceix en Escoles Vulnerables de la Comuna d'Arica. Regió d'Arica i Parinacota, Xile», 2019.
G. Ion, Iftimescu, S., Proteasa, C., i Marin, E., «Understanding the Role, Expectations, and Challenges That Policy-Makers Face in Using Educational Research», Education Sciences, vol. 9 (2), 2019.
A. Barrera-Corominas, Castro, D., i Granada, G. Amparo, Universidad y colectivos vulnerables: hacia una cultura de la equidad. Bogotá: PENCLIPS, 2019, p. 408.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B