Passi de notícies inici (ddblock)

V CONGRÉS INTERNACIONAL EDO (CIEDO)

V CONGRÉS INTERNACIONAL EDO (CIEDO)

El programa del V CIEDO (9, 10 i 11 de maig), s'estructurarà a partir de 5 conferències generals i 12 Simposis que versaran sobre les temàtiques de treball del Congrés.

[+]

Postgrau / Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Postgrau / Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Formació especialitzada reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

[+]

ORACLE-Observatori Regional de Qualitat de l'Equitat de l’Educació Superior a Llatinoamérica

ORACLE-Observatori Regional de Qualitat de l'Equitat de l’Educació Superior a Llatinoamérica

El projecte ORACLE té com a finalitat promoure una estructura encarregada d'analitzar, contrastar i proposar actuacions orientades a la millora de la qualitat i equitat universitària. 

[+]

Red de Apoyo a la Gestión Educativa

Red de Apoyo a la Gestión Educativa

Grup EDO-UAB és membre actiu de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE)

[+]

Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia

Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia

Espai de trobada on figures internacionals relacionades amb el món de la educació i la tecnologia reflexionen i fan propostes sobre el seu paper transformador en un context digital.

[+]

El títol del projecte és ‘Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent’

La UAB obté la màxima qualificació en rendiment en 24 dels 34 indicadors avaluats per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). 

La trobada va tenir lloc a la V edició del CIEDO i va comptar amb la presència de Joaquín Gairín i José Luis Muñoz (EDO).

El periode de la estada de la professora de Mèxic s’estén des del 30 d’abril fins al 14 de maig.

Fins el 30 de maig està obert el termini per a presentar els resums. Les millors aportacions tindran dues nits d’allotjament gratuït per a un dels autors.