Actualitat

Convenis d'acompliment en les universitats xilenes

Carmen Araneda defensa la tesi doctoral sobre els convenis d’acompliment a les universitats xilenes.

Convocatòries beques postdoctorals

Obertes dues convocatòries de beques postdoctorals del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

XIX Congrés Internacional d’Investigació Educativa

Els dies 19, 20 i 21 de juny de 2019 el XIX Congrés Internacional d’Investigació Educativa tindrà lloc a Madrid.

Formació de formadors

La formació de formadors, eix central del segon mòdul formatiu del projecte ASCENT.

Direcció de centres

Defensa dels treballs finals del Máster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa.

Convocatòria Auxiliar de Suport a la Recerca

Convocada una plaça d’Auxiliar de Suport a la Recerca vinculada al projecte ARMIF 2017-00006.

Projectes destacats

Campus d'excel·lència internacional U A B